Slovo převora

převor kláštera P. Augustin

Drazí přátelé, zdravím vás v čase velikonočním, kdy v nás ještě rezonují ozvuky Velikonoční slavnosti. Velikonoce jsme prožili velmi klidně a také návštěvnost na dnešní dobu byla velice pěkná.

30. dubna jsme se zúčastnili generální kapituly v Břevnově, kde jsme se mohli setkat se spolubratry z Břevnova, Emauz, Čokovce a Mariboru a mohli si vyměnit zkušenosti z našich klášterů.

Trápí nás především velké sucho, bratři dvakrát týdně odjíždějí na brigádu do našich lesů, vysázeli několik tisíc stromků. Doufejme, že to nebyla zbytečná práce.

5. května náš spolubratr Jan odjel na pouť do Svaté země a všichni mu to ze srdce přejeme.

Naše chórové modlitby se opět přesunuly do kostela, kde, jak doufám, vytrváme až do adventní doby.

Nyní se dokončuje v přízemí prelatury nová farní kancelář, která bude také sloužit pro katecheze snoubenců. V nejbližších dnech se obnoví práce na generální opravě mariánské kaple, musí se vytvořit provizorní podlaha, aby štukatéři mohli začít s renovací stropu, zároveň umělečtí stolaři se pustí do oprav dřevěných intarsovaných prvků. Pokračují opravy krovů a krytiny na zámečku v Lesním Hlubokém, kde se postupně dává do pořádku hospodářský dvůr, který byl ve velmi zdevastovaném stavu.

Zdanění restitučních náhrad se dá čekat, je to jen smutný důsledek toho, že naše společnost se nedokázala vyrovnat s komunistickou minulostí. Život kláštera to nijak neovlivní, jen některé investiční náklady se budou muset utlumit. Navíc klesla výkupní cena dřeva díky suchu a kůrovci, ale to netrápí jen nás, ale všechny vlastníky lesů.

Není vůbec lehké dát do pořádku tak rozlehlý areál jako naše opatství, kdyby se benediktini neujali rajhradského opatství, tak se domnívám, že by tu dnes byla vybydlená ruina kláštera. Nejlépe je to vidět na budově bývalého pivovaru, kde jsou totálně shnilé krovy a klenby drží jen díky dřevěným podporám. Po vyřízení všech administrativních povolení se letos pustíme alespoň do rekonstrukce krovů a krytiny. Každá oprava vyžaduje pro bratra Nauma úmornou administrativní práci, shánět všechna závazná stanoviska a stavební povolení.

Největší událostí letošního roku bude jáhenské svěcení, které fr. František přijme 20. července skrze vkládání rukou světícího biskupa Mons. Pavla Konzbula. Tím se mi značně ulehčí pastorační práce v rajhradské farnosti, kterou tvoří sedm vesnic a pro jednoho kněze je velmi náročná.

Těší nás, že máme stále nějaké hosty, náš prefekt hostí fr. Jakub má diář dost obsazený. Klášter bez hostí je vždycky špatným znamením do budoucnosti. Benediktinská pohostinnost je podle papeže Pavla VI. jeden z hlavních apoštolátů této řehole. Doufám, že naše opatství lidé vnímají jako "vlídný ostrov víry", což dnešní doba potřebuje.

Teď v létě nás čeká obvyklá pracovní činnost, sekání trávy, sušení sena, práce na zahradě a v hospodářství. Máme slepice, králíky, kachny, ovce, vepříky, krůty, včelín a to s sebou nese i fyzickou práci.

Hlavní poslání komunity je především duchovní kontinuita, společná chórová modlitba, konventní mše svatá, adorace, duchovní četba. "Pax benedictina" má mnoho podob. In omnibus glorificetur Deus, ve všem ať je oslavován Bůh. Myslím si, že se o to poctivě snažíme, ráno když vstávám, tak si říkám, že nám Pán Bůh dává novou příležitost začít zase znovu.

Přeji vám všem klidné léto s vědomím, že je Pán Bůh vždycky s námi.

P. Augustin OSB

a komunita

znak opatství