Slovo převora

převor kláštera P. Augustin

Milí přátelé,

doufám, že jste si přes prázdniny odpočinuli a jste rádi jako já, že máme ta vedra za sebou. My jsme  1. září prožili krásné sváteční chvíle. Náš spolubratr František složil své slavné mnišské sliby. Kromě jeho příbuzných přijel z Nového Bohumína celý autobus a z Oder muzikanti a zpěváci. Kostel byl plný hostů. V ten den nás opustil fra. Otmar, který se rozhodl neobnovit své dočasné sliby. Nijak se na něho nezlobíme, chápeme, že je mladý a hledá své místo v životě. Samozřejmě nám chybí, protože jsme měli rádi jeho klidnou a milou povahu.

Po slavnosti přišla řada i na mě, abych odjel na dva týdny na dovolenou. Nejel jsem daleko, jen na náš zámeček v Lesním Hlubokém, kde mi dělali společnost spolubratři z Emauz P. Dominik a fra. Jeroným. Užili jsme si celodenních vycházek do našich lesů a také kaple sv. Anny, kde jsme měli každý den mši svatou a společné modlitby. Udělal jsem si také čas na česání jablek. Letošní úroda byla opravdu bohatá. Jediné, co mi kalilo radost z dnů volna, byl pohled na suché stromy, které napadl kůrovec. Je to velká ekonomická ztráta, celá republika je zasažena a dřevo se těžko prodává, všude je ho nadbytek.

Bratři teď celý podzim budou jezdit na brigádu do lesa, kde je třeba vysázet nové stromy. Tentokrát to bude víc dubů a buků. Návratnost bude snad za  80 let, ale tak to v lesním hospodářství už chodí. Také stále děláme zásoby palivového dříví, které je naším hlavním zdrojem tepla.

V opravených místnostech v západním křídle kvadratury je otevřena nová stálá expozice sochaře Jana Šimka a fotografa Petra Barana. Tak zase kousek kláštera ožil a smysluplně se využil. V opatském chrámu pokračuje oprava Mariánské kaple, která bude značně zdlouhavá, protože je třeba velmi radikálně řešit vlhkost. Potom teprve dojde na restaurátorské práce. Socha Panny Marie je nyní na jednom z bočních oltářů a podle svíček, které tam hoří, je vidět, že je v úctě u poutníků  a turistů.

Nyní budeme přes zimu řešit dlažbu v průjezdu prelatury, aby vchod do farního centra už nepřipomínal staveniště a nenosil se do místností prach.

Emauzský kandidát Michal si pomalu zvyká na život ve společenství a teď k nám přijel na zkušenou Pavel, který se rozhoduje, má-li vstoupit do komunity. Tak si to na nějakou dobu vyzkouší mezi námi.

Na co nejvíce kladu důraz je chórová modlitba. Nejsme velcí zpěváci, tak recitujeme žalmy. Srdcem kláštera je chór, uprostřed kterého je svátostný Vykupitel ve svatostánku. Tam je jádro bytí řeholního společenství a musím říct, že moji spolubratři to opravdu pochopili. Jsme rádi, že se můžeme modlit v chórových lavicích. Ten prostor jako by k modlitbě zval. Budeme se snažit tam vydržet až do 1. neděle adventní, kdy nás zima vyžene do domácí kaple.

Dalším důležitým bodem našeho života je společná práce - na poli, v lese, v sadu nebo při sobotním úklidu domu. Ať už děláme cokoliv, je to stmelující pocit. K tomu nutně patří společné stolování, spojené s četbou a v neděli s rekreací. Čím jsem starší, tím víc děkuji Bohu za zkušenost exilové komunity emauzských benediktinů v italské Norcii. Otec převor Cyril Stavěl nám všechny ty důležité momenty společného života předával s velkou trpělivostí a já z toho dnes stále žiji a snažím se je předávat svým mladším spolubratrům. Společný život je radost, ale také askeze. Každý jsme jiný, máme také své povahové chyby a někdy se může dostavit únava. V komunitě nám romantismus dlouho nevydrží, je dobré ho mít v noviciátu, ale ne celý život. To by pak nebyl asketický život, ale veliká křeč a nikdy bychom nepoznali, co je to klid a pokoj v srdci. V klášteře je jedna veliká výhoda - vše má svůj čas i řád a není kam spěchat.

Rajhradský klášter prožíval mezi dvěma válkami velký duchovní úpadek a paradoxně nám prospělo, že byl komunistickým režimem násilně zrušen. Nový začátek tak byl daleko lepší, protože to nefunkční období jsme nezažili a mohli jsme tak začínat znovu bez zátěží minulosti.

Snad jsem Vás svými úvahami příliš neunavil. Děkuji všem za přátelství a štědrost k našemu domu.

P. Augustin OSB

znak opatství