Slovo převora

převor kláštera P. Augustin

„Ejhle Hospodin přijde a všichni jeho svatí s ním“, tak zpíváme v tyto dny každé ráno. Advent je krásný čas očekávání a prorok Izaiáš nás provází svými slovy k větší důvěře v Boží zaslíbení. Snažíme se držet tří osvědčených duchovních postojů: modlitba, sebezápor a štědrost, to je cesta ke klidnějšímu životu a k větší vyrovnanosti. Doba, ve které žijeme, je velmi hektická a mnohdy taky povrchní. Tak zvané adventní trhy nemají nic společného s duchovností Adventu. Z Vánoc se stal velký kšeft, podbízivé reklamy na nás útočí na každém kroku. Nabízejí se „výhodné půjčky“, jakoby štěstí člověka záleželo jen na penězích a uměle vytvořené vánoční pohody.

My se v  klášteře snažíme udržet si adventního ducha, nedíváme se na televizi, při rekreaci si bratři zahrají šachy, věnujeme více času četbě, tiché modlitbě a svým spolubratřím. Samozřejmě Advent je také čas, kdy se v lese musí nařezat vánoční stromky, doma opravit jesličky, uklidit chrám i dům. Už několik let spolu s farníky organizujeme výstavu betlémů a scénku „Živý Betlém“, která se každoročně koná 25. 12. na nádvoří našeho kláštera. Návštěvnost je velmi hezká, odhaduje se na 500 lidí, většina z nich evidentně nepraktikuje život z víry, tak tím alespoň připomínáme, co vánoční příběh o narození našeho Pána pro nás znamená. Pro mě je adventní a vánoční čas dost náročnou dobou, zpovídat a sloužit větší množství bohoslužeb. Dělám to rád a taky to patří ke kněžské službě.

Přeji vám všem, aby vánoční svátky byly pro vás a vaše rodiny časem pokoje a stále většího poznání, že Bůh je blízko těm, kteří ho hledají.

Požehnané adventní dny a radostné prožití svátků narození Páně přeje

P. Augustin OSB a konvent rajhradských benediktinů

znak opatství