Slovo převora

převor kláštera P. Augustin

Čas neúprosně letí a máme tu konec ledna, všechna má předsevzetí psát častěji se nenaplnila. Budu se snažit to nyní napravit.

Předně se musím zmínit o sobotě 12. ledna, kdy náš bratr Jakub složil své slavné mnišské sliby a stal se tak benediktinem se všemi právy i povinnostmi. Každá taková událost je pro celou komunitu velké povzbuzení a také velkou nadějí do budoucnosti.

Tento rok nás čeká ještě jedna radostná událost a tou bude jáhenské svěcení fr. Františka, které by se mělo uskutečnit v sobotu 20. července. Budu mít tak velkou pomoc v duchovní správě rajhradské farnosti.

Právě jsem se dozvěděl, že nás komunisté, soc. demokrati a pan Okamura se svou partou budou zdaňovat. Koho by po "Sametové revoluci" napadlo, že církev bude opět vystavena nenávisti a že soudruh Grebeníček napíše ten svůj pamflet o církvi. Zůstáváme klidní, naše existence nestojí na hromadění majetku a v dějinách církve to není poprvé ani naposledy, že naráží na společnost, která vždycky jen rozdělovala a vedla k závisti a nenávisti.

Bratři dvakrát týdně dojíždějí do našich lesů v Lesním Hlubokém a vyrábějí oplocenky nebo pracují na prořezávkách, jak je zrovna potřeba; někdy se vracejí promrzlí a unavení, ale také spokojení. Soudruh Grebeníček nemusí mít obavy, že nevíme, co je to práce.

Také v zimě se pokračuje na opravách kláštera, do jara bude první patro západního křídla kvadratury celé opravené, teď se pokládají nové podlahy. Obdivuji práci našich řemeslníků, protože je v klášteře opravdu zima. Také v Lesním Hlubokém se podařilo vyměnit okna a kaple sv. Anny má nové tepané mříže a vchodové dveře.

Naše malá komunita stojí především na společné chórové modlitbě, která se koná teď v zimě v naší domácí kapli, kde se topí.

Ihned jak se oteplí, budou obnoveny práce na kapli Panny Marie rajhradské, která prochází generální opravou.

Tak tolik jen ve stručnosti o životě v rajhradském opatství.

V Kristu

P. Augustin OSB

znak opatství