Události

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Fr. Norbert obnovil své sliby

Opět po roce, ve středu 15. května, při konventní mši svaté, obnovil fr. Norbert své časné sliby na další rok. Přejeme mu, aby ve svém hledání Boha i nadále vytrval.

Slavné sliby fr. Jakuba Maria

V sobotu 12. ledna se v našem klášteře v krátké době konala již druhá slavnost slavných slibů. Po celkově sedmi letech (s více než sedmiletým přerušením) společného života s naší komunitou konečně dospěl k tomuto důležitému kroku v řeholním životě fr. Jakub Maria J. Pohl. I jemu vyprošujeme, aby s Boží pomocí vytrval na své životní cestě.

Fotografie...

...další fotografie...

...a ještě další

Na začátek stránky

Živý betlém

25. prosince - o slavnosti Narození Páně - jsme se odpoledne sešli na nádvoří našeho kláštera na každoročním Živém betlému - představení, při kterém jsme si připomněli události v Betlémě před více než dvěma tisíci lety.

Fotografie...

Výstava betlémů

Jako každý rok i letos se v našem klášteře konala od 15. do 29. prosince výstava betlémů. Betlémy zapůjčili lidé z Rajhradu i blízkého a dalekého okolí. Pozornost letos budil zvláště betlém z kukuřičného šustí, původem ze Starého Bohumína.

Fotografie...

970. výročí posvěcení kláštera

26. listopad je v našem klášteře i v celé rajhradské farnosti významným dnem. Tohoto dne sem před téměř tisíci lety přišla první skupina benediktinských mnichů z břevnovského kláštera a náš klášter byl vysvěcen. Už více než 20 let si tuto událost každoročně přípomínáme slavnostní mší svatou, kterou s námi letos oslavil arciopat našeho mateřského kláštera P. Prokop Siostrzonek OSB a zpěvem gregoriánského chorálu doprovodila Svatomichalská gregoriánská schola, a následujícím setkáním všech farníků, dobrodinců a přátel v prostorách našeho kláštera.

Fotografie...

Na začátek stránky

Vernisáž výstavy

V sobotu 22. září proběhla v nově opravené části našeho kláštera vernisáž výstavy soch Jana Šimka a fotografií Petra Barana.

...další fotografie...

Na začátek stránky

Slavné sliby fr. Františka

V sobotu 1. září zažil náš klášter opět slavnostní chvíle. Při mši svaté v 11 hodin složil fr. František své slavné sliby a je od této chvíle natrvalo členem komunity. Slavné sliby se u nás konaly téměř po sedmi letech. Modleme se za našeho spolubratra, aby na dnešní den nikdy nezapomněl, ať mu Pán dá vytrvat na své životní cestě, aby nenásledoval příklad našich spolubratří, kteří i po složení slavných slibů naše mnišské společenství opustili.

Radost tohoto dne je trochu zkalena tím, že náš spolubratr Otmar se rozhodl po uplynutí prvního roku časných slibů tyto již znovu neobnovit a právě v tento den naše společenství opustil. Přejeme mu, aby našel cestu, kterou ho Pán chce k sobě vést.

Fotografie...

...další fotografie...

Na začátek stránky

Zasedání Konference vyšších řeholních představených

Ve čtvrtek 14. června se v našem klášteře konalo zasedání Konference vyšších řeholních představených, kterému předsedal arciopat Prokop Siostrzonek z břevnovského benediktinského kláštera. Mši svatou na zahájení celebroval Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský. Zasedání bylo zakončeno společným obědem, o jehož přípravu, obsluhu i záverečný úklid se postarali bratři z našeho kláštera.

zahajovací průvod zahajovací průvod zahajovací průvod vstupní modlitba čtení evangelium homilie přímluvy eucharistická modlitba záverečné požehnání

Na začátek stránky

Fr. František je bakalářem

Ve čtvrtek 31. května v 11:15 dokončil fr. František bakalářský stupeň studia teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní je tedy plným titulem:

fr. Mgr. et Mgr. et Mgr. et Bc. František Jan Teister OSB

a jak sám říká, už se nevejde do žádné kolonky.

Obnovení slibů - fr. Norbert

O svátku sv. Jana Nepomuckého 16. května, před polední hodinkou, obnovil fr. Norbert po roce své sliby na další rok. Vyprošujeme mu, aby na své cestě za Pánem s jeho pomocí vytrval.

Zahájení sezóny na zámečku

1. května dopoledne byla zahájena sezóna na benediktinském zámečku v Lesním Hlubokém. Při této příležitosti požehnal rajhradský převor-administrátor P. Augustin OSB nově opravené prostory a místní "kastelán" Zdeněk Novák nás stručně seznámil s historií zámečku.

Fotografie...

Na začátek stránky

Pouť do Medugorje

Od 9. do 15. dubna podnikli bratři Jan Evangelista, Norbert, Jakub Maria a host Luboš pouť k Panně Marii do Medugorje.

Kromě výstupu na Podbrdo spojeného s modlitbou růžence, výstupu na Križevac spojeného s křížovou cestou a dalšího duchovního programu přímo v místě navštívili i blízké vodopády Kravica a ne příliš vzdálené "chorvatské Lurdy" Vepric.

Při zpáteční cestě se zastavili u spolubratří v klášteře (samostanu) Čokovac. Bratr Jan neodolal a zaplaval si v moři (letos jako první).

Před cestou Chrám v Medugorje Prostor pro venkovní bohoslužby Hrad - oáza klidu Hrad - oáza klidu Okolí Medugorje Růženec na Podbrdu Modrý kříž na úbočí Podbrda Modrý kříž na úbočí Podbrda Křížová cesta na Križevac ...na vrcholu Vodopády Kravica ...u vodopádů Poutní místo Vepric Klášter Čokovac Bratr Jan v moři

Další fotografie...

Na začátek stránky

Časné sliby - fr. Jakub Maria

V neděli 7. ledna, na svátek Křtu Páně, při ranní mši sv. v benediktinském klášteře fr. Jakub Maria Pohl OSB zakončil svůj roční noviciát a složil své řeholní sliby na jeden rok.

Fr. Jakub Maria OSB ještě jako novic Složení slibů Předání Řehole Prosba o dary Ducha svatého Následuje přečtení listiny slibů... ...a nezbytný podpis... ...a je zde časný profes fr. Jakub Maria OSB... ...na závěr starobylá modlitba Suscipe me Domine

Další fotografie...

Na začátek stránky

Vánoční koncert u benediktinů

O svátku sv. Štěpána se v opatském chrámu sv. Petra a Pavla uskutečnil koncert Českého filharmonického sboru Brno s názvem Klenoty českých vánoc. Na programu byly vánoční skladby od některých českých skladatelů (např. Adam Michna z Otradovic) nebo několik tradičních vánočních koled. Věříme, že se všem návštěvníkům dostalo pěkného duchovního i hudebního zážitku.

Úvodní slovo fr. Františka OSB Český filharmonický sbor Brno Hlavní organizátor

Další fotografie...

Na začátek stránky

Slavnost Narození Páně

Tradiční tzv. půlnoční mše svatá byla sloužena v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v neděli 24. prosince ve 21 hodin. Již se stalo pěknou tradicí, že při ní zpíval Rajhradský pěvecký sbor.

Rajhradský pěvecký sbor První čtení Druhé čtení Homilie Obětní průvod Ukládání Ježíška do betléma

Další fotografie...

Odpoledne v den slavnosti Narození Páně jsme se v hojném počtu sešli na nádvoří benediktinského kláštera na tzv. Živém betlému. Je na místě poděkovat všem organizátorům a účinkujícím za všechnu námahu, kterou na tuto akci každý rok vynaloží.

Fotografie...

Na začátek stránky

Výstava betlémů

V kapitulní kapli sv. Ondřeje v benediktinském klášteře se v sobotu 16. prosince uskutečnilo zahájení tradiční výstavy betlémů. Přítomné, kromě paní Magdy Mlejnkové, pozdravil i P. Augustin Gazda OSB. O víkendu 16. a 17. prosince byl zároveň připraven doprovodný program pro děti. Výstava byla ukončena v pátek 29. prosince.

Fotografie...

Na začátek stránky

Slavnost Ježíše Krista Krále

Letos připadla slavnost Ježíše Krista Krále na neděli 26. listopadu. Při slavnostní mši svaté, které předsedal převor a farář P. Augustin Gazda OSB a zpěvem doprovodila, jako již tradičně, Svatomichalská gregoriánská schola z Brna, jsme si také připomněli i ještě jednu významnou událost. Před 969 lety do zdejšího kláštera benediktinů přišli z Břevnova první bratři a opatský chrám s klášterem od té doby v tento den slaví výročí svého prvního vysvěcení. Modleme se za klášter, aby stále vzkvétal a měl i nadále svoje místo v životě dnešní církve i společnosti.

Vstupní modlitba První čtení Žalm Druhé čtení Evangelium Obětní průvod Eucharistická modlitba Závěrečné požehnání Svatomichalská gregoriánská schola

Další fotografie...

Na začátek stránky

Děkanátní setkání dětí

V sobotu 21. října se uskutečnilo v Rajhradě již setkání dětí modřického děkanátu, do kterého patří i naše farnost a stejně jako loni, tak i letos byl hostitelem klášter benediktinů. Mši svatou sloužil děkan P. Jan Nekuda a koncelebrovali čtyři další kněží. Poté si děti užily spoustu her a občerstvení v podobě párků, které ohřál fr. Norbert OSB. Věříme, že se všem účastníkům celý program líbil, i když počasí moc přívětivé nebylo, a přijedou i příště.

... fotografie...

Žehnání nového farního centra

Sobota 9. září 2017 byla pro naši farnost i bratry benediktiny opět mimořádným dnem. Otec převor Augustin OSB požehnal nové farní centrum, které vzniklo v nově zrekonstruovaných prostorách tzv. prelatury v benediktinském klášteře. Zatím tyto prostory využívá jen pěvecký sbor, ale věříme, že se naleznou i další možnosti využití v rámci farnosti. Po slavnostním požehnání a přípitku následovala v tzv. jižní zahradě tradiční akce Špekáček, kterou zahájil pěvecký sbor další sezónu.

zkušebna farního sboru kuchyňka P. Augustin vykropil všechny místnosti. slavnostní přípitek opékání špekáčků

Další fotografie...

Na začátek stránky

Časné sliby u benediktinů

V pátek 1. září jsme mohli být účastni slavnosti v opatském chrámu sv. Petra a Pavla, kdy při mši svaté, kterou celebroval převor P. Augustin OSB a koncelebrovali hosté z rakouského opatství Göttweig, složil svoje první řeholní sliby fr. Otmar Sittek OSB. Následně fr. František Teister OSB obnovil na další rok svoje časné sliby. Modleme se za ně, aby jim jejich povolání vydrželo i nadále.

Fr. Otmar podepisuje profesní listinu. Fr. František ukazuje podepsanou profesní listinu.

Další fotografie...

Slavnost sv. Petra a Pavla

29. června se v církvi slaví slavnost svatých Petra a Pavla, což je i titulární slavnost v rajhradském opatském chrámu. Přímo v tento den byla mše svatá v 18 hodin, při které přijali fr. Heřman, fr. František a fr. Jan Evangelista od převora a faráře P. Augustina Gazdy OSB služby lektorátu a akolytátu. Modleme se za ně, aby tyto svoje služby vykonávali vždy svědomitě a k prospěchu celé naší farnosti.

Poté v neděli 2. července jsme tradiční rajhradskou pouť oslavili společně s poutníky i z širšího okolí. Hlavním hostem slavnostní bohoslužby v 10:30 hodin byl nově vysvěcený jáhen olomoucké arcidiecéze Jan Svozilek (rodný bratr fr. Norberta), který pronesl homilii. Při mši svaté zpíval farní sbor. Na závěr jsme našemu faráři P. Augustinu Gazdovi OSB pogratulovali k 20 rokům stráveným v naší farnosti, což je i 20 let trvaní obnovené komunity benediktinů. Přejeme P. Augustinovi hodně sil a Božího požehnání do další služby v naší farnosti. A nepřestávejme se za něho modlit.

Ceremonář domlouvá poslední podrobnosti Zpívá farní sbor První čtení čte poslanec,... ...druhé čtení čte poslanec Obětní dary přinesli rodiče Svozilkovi Farníci gratulují P. Augustinovi Na nádvoří,... ...na faře... ..i ve fortně byly tradiční stánky

...další fotografie

Na začátek stránky

Časné sliby fr. Norberta

V neděli 14. května jsme oslavili nejen 5. neděli velikonoční, ale při ranní mši svaté v opatském chrámu sv. Petra a Pavla jsme mohli být účastni slavnosti zdejší benediktinské komunity. Bratr Norbert Svozilek OSB po ročním noviciátu složil do rukou otce převora administrátora Augustina Gazdy OSB svoje první řeholní sliby. Vyprošujme mu Boží požehnání a sílu jít i dále za Kristem v duchu Řehole svatého Benedikta, abychom se dočkali za pár let slibů slavných.

začátek slavnostní mše svaté rodiče bratra Norberta Co žádáš? - Milosrdenství Boží a vaše společenství. Synu, toto je zákon, pod nímž chceš bojovat. ...slibuji na jeden rok stálost, změnu mravů a poslušnost... Už jen podpis… podepsaná profesní listina Suscipe me, Domine... Vesel se, nebes Královno, aleluja...

Na začátek stránky

znak opatství