Život v klášteře

...Kde místní poměry nebo chudoba vyžadují, aby se bratři postarali o sklizeň plodin sami, ať se nermoutí. Vždyť právě tehdy jsou skutečnými mnichy, když žijí z práce svých rukou jako naši Otcové a apoštolové...

(Z Řehole Benediktovy, kap. 48.)

Jsou-li v klášteře řemeslníci a opat jim to dovolí, ať se vší pokorou vykonávají své řemeslo...

(Z Řehole Benediktovy, kap. 57.)

Co vlastně ti mniši v klášteře dělají?

Odpověď je jednoduchá - dělají to, co je v daném místě a čase potřeba.

Každý dělá to, k čemu má předpoklady, vlohy, vzdělání... Má-li někdo povolání ke kněžství, může být po odpovídající přípravě na kněze vysvěcen a působit třeba v pastoraci. Ale nutné to není, každý mnich být knězem nemusí.

Například v naší komunitě je zatím jen jeden kněz - P. Augustin, proto také máme na starosti jen jednu farnost - přímo zde v Rajhradě. Protože však není dobré, aby všechny kněžské povinnosti spočívaly na bedrech jednoho člověka, připravuje se na kněžství studiem teologie i fr. František.

P. Augustin P. Augustin

Mnohdy se bratři věnují té činnosti, kterou vykonávali před vstupem do kláštera, kdo byl učitelem, může učit i nadále.A nejedná se jen o vyučování náboženství. Nemusí ani učit na církevní škole, fr. František jezdí třikrát týdně na kole na státní gymnázium na Slovanském náměstí v Brně - Králově Poli.

fr. František fr. František fr. František

Bratři se samozřejmě nevěnují jen intelektuální činnosti, např. fr. Norbert jako vyučený truhlář pracuje v klášterní truhlářské dílně nebo fr. Jan jako nástrojář se věnuje údržbě nářadí, brousí motyky, řetězy na pilu apod.

Náš klášter se nachází na venkově, máme zde vlastní hospodářství, kterému se také sami věnujeme. Můžete nás potkat při práci na poli, sušení sena, sečení trávy v celém areálu. Staráme se také o naši"druhou komunitu", jejímiž členy jsou naše prasata, ovečky, králíci, slepice, kachny, krůty... a několik let i včely. Poslední přírůstky v této komunitě jsou štěně Tota a koťata Sisi a Murina.

kontrola sousedů morka na procházce kachní školka ... a ještě sprcha ... máte dost? odchyt roje ... a čiňte se naše Tota... ... a Sisi

V poslední době nám bylo vráceno ukradené dědictví po našich předchůdcích - les, ve kterém také částečně sami pracujeme - vysazujeme stromky, vyžínáme trávu....

pokácet... ... vyvrtat... ... zasadit... ... to je dřina!

Práce je zde tolik, že bychom ji sami nestačili zvládnout, proto máme i několik zaměstnanců, nejen v lese, ale také stavební četu, zahradníka a účetní přímo v klášteře.

A jsou zde i činnosti, kterým se někdo věnuje ve všech klášteřích. I u nás můžete potkat celeráře (ekonoma, majícího na starosti hospodaření kláštera), u nás tuto funkci vykonává fr. Naum, sakristiána (ten má na starosti kostel, aby byl stále uklizený, připravený na bohoslužby), tím je u nás fr. Heřman, prefekta hostí (má na starosti ubytování návštěv bratří a dalších hostů), tuto službu má u nás na starosti fr. Jakub Maria.

fr. Naum s nezbytným pracovním nástrojem ... kam jsem to jen dal? ... budeš pěkně svítit?

znak opatství