OTEVÍRACÍ DOBA V KLÁŠTEŘE:

OPATSKÝ CHRÁM

je otevřený v zimě od 9:00 do 17:00 hod., v létě od 6:00 do 19:30 hod.

Společná modlitba mnišské komunity probíhá denně a to:
- v 6:00 h. hodinka četby a ranní chvály
- ve 12:45 h. (v neděli ve 12:15 h.) polední hodinka
- v 19:00 h. modlitba nešpor s modlitbou kompletáře
v zimě v kapli komunity na faře, v létě v opatském chrámu.

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

je otevřený od května do září
9:00 - 17:00 h. (mimo pondělí)
od října do dubna
9:00 - 16:00 h. (mimo pondělí)
Poslední vstup do památníku je hodinu před koncem provozní doby.

SVATOJAKUBSKÁ CESTA

Svatojakubská cesta na jižní Moravě vede po značkách Klubu českých turistů. Výchozí bod je kostel sv. Jakuba v Brně. Dále se dostanete po červené značce přes Rajhrad, Židlochovice až ke Sv. Kopečku v Mikulově. Navazuje potom na oblast Weinviertel v Dolním Rakousku.

Poutnické razítko je k dispozici v klášterním obchůdku.

KULTURNÍ DĚDICTVÍ MORAVSKÝCH A DOLNORAKOUSKÝCH KLÁŠTERŮ ON-LINE

Opatství a kláštery moravského a dolnorakouského prostoru uchovávají ve svých archivech jedinečné, často však ještě neodkryté archivní materiály, které dokumentují nejen jejich vzájemné institucionální a ideové propojení, ale současně i společnou historickou minulost přesahující současné hranice. Projekt má na příkladu klášterních archivů z Göttweigu a Rajhradu a jejich dokumentů poukazovat na tyto vzájemné úzké kontakty a vztahy.

Tak lze nalézt v archivu benediktinského opatství Göttweig četné dokumenty k dějinám oblasti Waldviertel a Weinviertel, které poukazují na vztahy k moravskému prostoru. Na druhé straně zase opatství Rajhrad má ve svém archivu písemné dokumenty k dějinám Dolního Rakouska.

Tyto dokumenty společné minulosti budou poprvé nezávisle na času a prostoru široce přístupné na obou stranách hranice prostřednictvím nového, inovativního přístupu přes internet. Takto připravené materiály zahrnují jak archivní fondy se spisy a knihami, tak i sbírky listin klášterů v Göttweigu a Rajhradě.

Tento projekt je financovaný z prostředků Fondu malých projektů programu Evropské územní spolupráce 2007-2013 Rakousko – Česká republika. Číslo projektu: EU11CZ10/028.

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství